ملک های طبقه زیر همکف
از 28،000،000 الی38،000،000 تومان
  • از گرید A تا گرید F
  • دارای لوله کشی آب شرب
  • دارای متراژهای 25 تا 350 متر
  • ملک های بالای 40 متر دارای بالکن
تا پایان فروردین

طبقه اول

از 28،000،000 الی38،000،000 تومان
  • از گرید A تا گرید F​
  • از 20 متر تا 250 متر
تا پایان فروردین

گِرِیدها (رده بندی):

گرید A : دور وید

گرید +A2 : ورودی اصلی / برخیابان / دو ورودی

گرید ++A : بر خیابان دو ورودی

گرید +A : برخیابان تک ورودی

گرید B : دید وید

گرید C : نزدیک وید

گرید D : نزدیک راه پله یا ورودی پارکینگ

گرید E : ملک های دو ورودی

گرید F : داخل راهرو