• YYYY slash MM slash DD
  • انواع فایل های مجاز : jpg/png, حداکثر اندازه فایل: 3 MB.