پیشرفت پروژه

فودکورت/فاز اول

 • قرارداد های لازم برای طراحی و اجرای فودکورت صورت پذیرفته و بزودی نمای 3 بعدی آن در بخش اخبار سایت بارگزاری خواهد شد.

 • فودکورت در حال نصب سقف های متحرک برای سازه فضایی مجموعه به متراژ 5000 متر می باشد.

 • عملیات اندازه گیری و تولید ساندویچ پنل همچنین عملیات آهن کشی برای عملیات ساندویچ پنل آغاز شده است.

شهربازی / بولینگ ، بیلیارد / فاز اول

 • قرارداد تولید و راه اندازی 2000 متر شهربازی و سالن ورزشی بولینگ و بیلیارد با بهترین ملزومات تفریحی و ورزشی استاندارد صورت پذیرفته است که پس از اتمام کار فودکورت این بخش تکمیل خواهد شد.

روند پروژه طبقه همکف / فاز اول

 • طبقه همکف پروژه کامل بهره برداری گردیده است و ملک های تجاری در حال اجاره دادن و فروش می باشند.

روند پروژه طبقه اول / فاز اول

 • طبقه اول پروژه در قسمت نازک کاری و نصب شیشه های دو جداره و در موقعیت سرامیک کاری کف می باشد.
 • اندازه گیری شیشه مغازه ها انجام شده است.
 • عملیات اندازه گیری و اجرای کناف و همچنین عملیات کانال کشی آغاز شده است.
 • کارهای باقی مانده از عملیات برق کشی در حال انجام است.

روند پروژه طبقه زیر همکف / فاز اول

 • طبقه اول پروژه در قسمت نازک کاری و نصب شیشه های دو جداره و در موقعیت سرامیک کاری کف می باشد.
 • عملیات دیوار چینی پروژه کاملا به اتمام رسیده است.
 • عملیات ساخت نیم طبقه ها ( بالکن) شروع شده است.
 • عملیات اجرای گچ سیاه آغاز شده است.
 • عملیات کانال کشی آغاز شده است.
 • عملیات برق کشی آغاز شده است.

درصد پیشرفت پروژه

طبقه همکف
درصد 100%
طبقه اول
درصد 70%
طبقه زیرهمکف
درصد 70%
فودکورت
درصد 40%