جشنواره تابستانه به مدت 10 روز از 1 شهریور لغایت 10 شهریور 10% تخفیف

جشنواره پاییزه به مدت 10 روز از 1 آبان لغایت 10 آبان 10% تخفیف

جشنواره شب یلدا به مدت 10 روز از 29 آذر لغایت 9 دی 10% تخفیف

جشنواره زمستانه به مدت 10 روز از 15 دی لغایت 25 دی 10% تخفیف